Adwokat
Anita Trybek-Ćwiertniewska

Jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunkach: prawo oraz ekonomia. W 2018r. złożyłam egzamin adwokacki, poprzedzony ukończeniem aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Zwieńczeniem wielu lat nauki było uzyskanie wpisu na Liście Adwokatów Izby Kieleckiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelariach adwokackich, pod okiem cenionych adwokatów. Odbywałam także praktyki w sądzie oraz prokuraturze. Obecnie, w oparciu o wiedzę oraz nabierane przez lata doświadczenie prowadzę samodzielną praktykę zawodową.

Siedziba główna kancelarii mieści się w Jędrzejowie, jednak działam także poza rynkiem lokalnym, oferując kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju.  Na co dzień nie zamykam się w biurze „nad stosem dokumentów”, lecz pracuję tam, gdzie w danym momencie potrzebujesz mojej pomocy. Dlatego, szanując Twój czas, a mając na uwadze często wykonywane przeze mnie obowiązki poza siedzibą kancelarii, zapraszam na spotkanie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dogodnego terminu.

Cel

Propagowanie świadomości prawnej
i udzielanie pomocy
na najwyższym poziomie.

Wizja

Dostarczanie skutecznych rozwiązań prawnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Motto

"Jeśli cel przyświeca,
sposób musi się znaleźć..."

W swojej praktyce prowadzę m.in.:

Sprawy cywilne:

- o zapłatę;
- o ochronę dóbr osobistych;
- roszczenia z umów;
- rozgraniczenie;
- zasiedzenie / uwłaszczenie;
- służebności;
- spadki i zachowki.

Sprawy pracownicze / ubezpieczenia społeczne:

- o przywrócenie do pracy;
- o ustalenie istnienia stosunku pracy;
- o odszkodowanie za niezgodne z prawem lub bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę;
- o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
- prawa i obowiązki wynikające z Karty Nauczyciela;
- emerytury i renty;
- odwołania od decyzji ZUS.

Sprawy gospodarcze i obsługa podmiotów:

- stała obsługa podmiotów gospodarczych;
- zakładanie i rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń;
- wpisy i zmiany w KRS;
- sporządzanie projektów umów i analiza umów;
- przygotowywanie opinii prawnych;
- negocjacje;
i inne.

Sprawy rodzinne:

- rozwody / separacje;
- podział majątku wspólnego małżonków;
- alimenty;
- władza rodzicielska;
- piecza naprzemienna;
- kontakty rodzica z dzieckiem;
- inne.

Sprawy odszkodowawcze:

- odszkodowanie z OC sprawcy wypadku;
- odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
- zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej;
- odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny;
- odszkodowanie za wypadek w rolnictwie;
- pozostałe odszkodowania z polis.

Sprawy karne i wykroczeniowe:
- obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym we wszelkich rodzajach spraw;
-reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego);
- reprezentowanie osób pokrzywdzonych.

Sprawy administracyjne:

- sporządzanie odwołań, skarg i zażaleń;
- reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi;
- reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

E-porada

 

Jeżeli chcesz w prosty i szybki sposób uzyskać profesjonalną usługę prawną – poradę, sprawdzenie/zaopiniowanie umowy, sporządzenie umowy bądź innego pisma/dokumentu, 

 

wystarczą 3 kroki, a otrzymasz pomoc prawną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-poradę prawną).

 

Wysłanie zapytania i jego analiza nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.  Dopiero po zapoznaniu się z wyceną decydujesz czy chcesz skorzystać z e-porady, czy też nie.

 

Postępuj według instrukcji opisanej poniżej.

1 krok

Za pomocą zamieszczonego poniżej formularza kontaktowego opisz swój problem/zadaj pytanie. Przekaż mi wszystkie istotne informacje.

2 krok


W oparciu o powyższe, dokonam wyceny usługi prawnej, a następnie skontaktuję się z Tobą, aby przekazać niezbędne informacje.

3 krok

Po akceptacji warunków i opłaceniu kosztów usługi, wykonam usługę.

Leave this field blank

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat

Anita Trybek-Ćwiertniewska

Adres do korespondencji:
ul. Kielecka 9
28-300  Jędrzejów

Spotkania z Klientami odbywają się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Poza wyżej wskazanymi terminami, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia czasu spotkania.

Telefon:

+48 515 839 831

Email:

adwokat@trybek-cwiertniewska.pl

NIP         6562274970

REGON    385110641

Numer rachunku
bankowego prowadzonego przez Alior Bank SA:

 
07 2490 0005 0000 4500 3168 3265
Przewiń do góry